یافتن شیوه های دیگر برای افزایش تاثیر بازاریابی


می خواهم این فصل را در حالی به پایان برسانم که معتقد شده باشید به شیوه های بی شماری می توان برنامه بازاریابی را بهبود بخشید وفروش وسود یک کار را افزایش داد. شما تاکنون با برخی از مهمترین شیوه های تمرکز در بازاریابی آشنا شده اید، اما بهتر است همچنان به دنبال ایده های جدید باشید وهر چه می توانید در خلق ایده های خوب بکوشید.

نکتهبرای مثال در اینجا طریقی دیگربرای گسترش هرچه بیشتر برنامه ی بازاریابی تان وجود دارد:


بابرخی از بهترین مشتریانتان گفت وگو کنید. آیا ایده ای خوب برای شما دارند؟(البته به ایده های بسیار پر خرج توجه نکنید.حتی مشتری خوب هم نگران ورشکستگی شما نیست).
ازمشتریان برای معامله شان تشکر کنید. یک << متشکرم >> دوستانه وبا لبخند، یک کارت یا نوشته یانامه ی مودبانه ای داخل پاکت فاکتور – همه راه هایی برای تشکر از خرید آن هاست ومردم دوست دارند جایی بروند که از آن ها تشکر می شود.


قلمروبازاریابی خود را تغییر دهید. آیا قلمرو شما آن قدر گسترده شده که تمایز وتاثیر خودرا از دست داده است؟ اگر چنین است برمنطقه ی اصلی فروش یا مشتریان واقعی خود متمرکز شوید. اما اگر آمادگی لازم برای گسترش را دارید، ذره ذره حوزه ی دسترسی خود را افزایش دهید تا قلمرو شما رشد کند.
معرف های بیشتری به دست آورید. برای گفت وگو وارتباط با افرادی که می توانند مشتری هارا به سمت شما بفرستند وقت بگذرانید. وحتما از کسانی که دیگران را به سمت شماهدایت می کنند، تشکر کنید. برخورد مثبت باعث رشد رفتارهای اجتماعی می شود.


بازاریابی خود را جذاب تر کنید (حرفه ای، خلاق، درخشان، شفاف، خوش طرح، خوش ساخت). در اغلب برنامه های بازاریابی صرفا با ارتقا بخشیدن ظاهروحس و حال می توان تمام ارتباطات بازاریابی وسایر اجزای آن را بهتر کرد.(آیا می دانستید خوش لباس ترین مشاوران در یک حوزه، 2 تا 5 برابر دستمزد می گیرند؟)برای جلب وحفظ مشتری لبخند بزنید. مطمئن شوید که همکارانتان نگرشی مثبت ورفتاری مهربانانه به مشتریان دارند. اگر چنین نباشد، بی شک نگرش منفی آن ها بهکاهش مشتریان می انجامد. اجازه ندهید افراد علیه برنامه بازاریابی تان عمل کنند. برای آنکه کاملا درک کنند که باید کنترل موفق اوضاع را در دست داشته باشند، وقت کافی بگذارید وبا آموزش ومدیریت درست کمکشان کنیدتا نگرشی مثبت، مفید وزایا در تمام تعاملات خود با مشتریان داشته باشند.


تجربه ای به یاد ماندنی برای مشتری یا مراجع خود ایجاد کنید. طوری رفتار کنید که مشتری احساس کند معامله با شما تجربه ای خوشایند و به یاد ماندنی است. به برخوردی خاطره انگیز بیندیشید.(البته به شکلی خوشایند، لطفا)
ببینید در چه چیزی می خواهید بهترین باشید ودر آن مورد سرمایه گذاری کنید. اگر متوسط ومعمولی باشید، چه نیازی به شما خواهد بود؟ موفقیت وقتی نصیبتان می شود که به شکلی آشکار و وسوسه انگیز بهتر از هرشرکت یا محصول دیگر باشید.حتی اگرمسئله ای کوچک موجب بهتر بودن شما باشد، آن را بشناسیدوحتما در جلا دادن این درخشش بکوشید. همین است که محصول شما را شایسته ی فروش می کند.


بکوشید محصولات اضافی ( یا خدمات مرتبط) را نیز به طور جنبی به مشتریانتان ارائه کنید. افزایش حجم متوسط خرید یا سفارش راهی مهم برای افزایش اثر بخشی برنامه ی بازاریابی است. اما این فروش محصولات اضافی را متعادل وطبیعی نگه دارید. چیزهای بی مصرفی را که در برنامه خارج از کانون تمرکز شماست یا برای مشتریان فایده ای ندارد، به آن ها نفروشید.


ازمشتریانی که رضایتشان جلب نشده یا شما را ترک می کنند گزارش بخواهید. چرا ناخوشنودند؟ آیا می شد با کاری ساده آن ها را حفظ کرد؟ (اما به مشتریانی که با الگوی مشتری نمونه ی شما منطبق نیستند توجهی نکنید، زیرا نمی توانید همه ی نیاز های تمام مردم را برآورده کنید).


هرکارگاه کلاه بازاریابی تان را بر سر می گذارید، در پی آن باشید که در شیوه ی بازاریابی وحفظ مشتریان خود بهبودی هرچند ناچیز ایجاد کنید.


حفظ کنید


برنامه های بازاریابی باید دائما متحول واصلاح شود. اغلب بسیار کمتر از ظرفیت کامل خود نتیجه می دهند وبه همین علت است که از هر صد کسب وکار، فقط معدودی واقعا موفق می شوندوتوسعه می یابند. دیگران برای بالابردن درصد موفقیت خود برنامه ی بازاریابی مناسبی ندارند. وقتی موضوع بازاریابی مطرح است ، همه جانبه بیندیشید. همیشه کار دیگری می توان کرد که میزان اثربخشی را بالاتر می بردو بهترین نتایج را حاصل می کند.