پست مطالب

ماژول دیجیتس

ماژول دیجیتس

یک افزونه کارآمد و رایگان که به شما کمک می کند تا امنیت و سرعت را در بخش ورود و عضویت سایت خود ایجاد کنید.

1300/10/18
چند اصل و نکته در مورد برنامه ریزی

چند اصل و نکته در مورد برنامه ریزی

طرح های بازاریابی برای شرکت های مختلف از لحاظ چهارچوب و ساختار بسیار متفاوتند ، اما تمام آن ها اجزائی اصلی دارند که شامل مواد زیر می شود :

1397/05/03
استراتژی یاد آوری

استراتژی یاد آوری

استراتژی یاد آوری زمانی مفید است که فکر کنید با به کارگیری آن مردم محصولتان را می خرند ،اما بدون آن ممکن است چنین نکنند . بسیاری از خریدهای روزمره از این استراتژی بهره می جویند .(آیا شیر می خواهید ؟)

1397/04/30
طراحی استراتژی اسقرار

طراحی استراتژی اسقرار

استراتژی استقرار رویکردی روان شناختی به بازار یابی دارد . این استراتژی بر این مسئله تمرکز می کند که چگونه ، به شکلی مطلوب ، محصول شما را در معرض دید مشتریان موجود و احتمالی قرار دهد.

1397/04/26
بازنگری در استراتژی پس از سپری شدن عمر محصولی خاص

بازنگری در استراتژی پس از سپری شدن عمر محصولی خاص

هر مقوله از محصولات – دسته کلی ای محصول شما و نیز رقیبتان به آن تعلق دارد (اعم از کالا و خدمات ) – دست کم از لحاظ نظری ، عمری محدود دارد و معمولا برخی انواع جدید محصولات جا یگزین انواع قدیمی می شوند .

1397/04/23
آیا برای افزایش سهم خود باید سرمایه گذاری کرد ؟

آیا برای افزایش سهم خود باید سرمایه گذاری کرد ؟

سهم بازار علاوه بر آنکه نوعی شاخص است ،نه تنها بصیرتی در باب واقعیات مربوط به موفقیت بالقوه ی شما در اختیارتان می گذارد ، بلکه بصیرتی نیز در باب سوددهی محصول و خرفه ی شما در آینده عرضه می کند

1397/04/17
استراتژی تحقیق در باب سهم بازار

استراتژی تحقیق در باب سهم بازار

برای محاسبه ی سهم بازار ،باید فروش کلی در بازار خود را بر آورد کنید . این کار مستلزم تحقیقاتی در حوزه ی خودتان است (متاسفانه از تحقیق گریزی نیست ) وقتی این کار انجام میدهید ،چرا از داده های پیشین استفاده نکنید

1397/04/16
توسعه ی استراتژی سهم بازار

توسعه ی استراتژی سهم بازار

یکی دیگر از استراتژی های رایج و موثر , افزایش سهم بازار با فعالیت های بازاریابی است .این در اصل یعنی گرفتن بخشی از کار رقبا , سهم بازار به زبان بسیار ساده یعنی فروش شما در صدی از فروش کل است و به عبارتی محصول شما در بازار شما سهمی از کل بازار را به خود اختصاص می دهد

1397/02/31
وضوح بخشی به استرا تژی بازاریابی

وضوح بخشی به استرا تژی بازاریابی

استراتژی ها بینش هایی کلی وهمه جانبه اند که برنامه ی بازاریابی شما را هدایت می کنند وضامن تمام فعالیت های شما برای رسیدن به موفقیتند. استراتژی خوب ، هم برای کار شما هدف تعیین می کند و هم فعالیت هایتان را به سوی هدف تعیین شده راهبری می کند. در این فصل نشان می دهم چگونه با تمرکز برنامه تان بر استرا تژ

1397/02/29
یافتن شیوه های دیگر برای افزایش تاثیر بازاریابی

یافتن شیوه های دیگر برای افزایش تاثیر بازاریابی

می خواهم این فصل را در حالی به پایان برسانم که معتقد شده باشید به شیوه های بی شماری می توان برنامه بازاریابی را بهبود بخشید وفروش وسود یک کار را افزایش داد. شما تاکنون با برخی از مهمترین شیوه های تمرکز در بازاریابی آشنا شده اید، اما بهتر است همچنان به دنبال ایده های جدید باشید وهر چه می توانید در خل

1397/02/26
آیا بخش هایی از برنامه ی شما تحت کنترل در نیامده اند؟

آیا بخش هایی از برنامه ی شما تحت کنترل در نیامده اند؟

می خواهم با مثالی ساده به شما نشان دهم که چقدر کنترل تمام نقاط تاثیر گذار در برنامه ی بازاریابی دشوار است .مثال من به شرکتی مربوط است که بازاریابی اش را اخیرا" ارزیابی کرده ام

1397/02/24
تحلیل ومولفه های پنج گانه ی بازاریابی

تحلیل ومولفه های پنج گانه ی بازاریابی

دربازاریابی تنها اموردارای اهمیت، عبارت است از نقاط تماس مشتریان باارتباطات، محصولات وافراد شما. ازدیدمشتری، این روابط متقابل باشما یعنی برنامه ی بازاریابی . من این هارا نقاط قوت می نامم، وفهمیده ام اکثر آن هادر برنامه یا بودجه ی بازاریابی شرکت ها به دقت ذکر نمی شوند. حفظ کنید

1397/02/19
فهمیدن اینکه چرا مشتریان شمارا دوست دارند

فهمیدن اینکه چرا مشتریان شمارا دوست دارند

در بازاریابی همواره نقاط قوت خود را مد نظر داشته باشید ودر هر کاری که انجام می دهید مطمئن شوید آن را برتوانایی هایتان استوارکرده اید.

1397/02/18
گسترش هرچه بیشتر برنامه ی بازاریابی

گسترش هرچه بیشتر برنامه ی بازاریابی

اگر فکر کردید یک برنامه برای شما بیش از حد خشک است دوباره فکر کنید .همه ی فعالیت های سازمان یافته با نقشه و متمرکز بازاریابی , بدون برنامه ای سازمان یافته , بی ثمر و ناهماهنگ است , اگر نمی دانید برنامه ی بازاریابی خاصی دارید یا نه پس احتمالا" برنامه ای بی ثمر دارید که قبل از تمام شدن این فصل می توان

1397/02/17
سلام به راهنمایی نیاز دارید؟